Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Życzenia Świąteczne


Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lubartowskiego! 

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, działając w oparciu o zalecenia Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, a także w trosce o życie i zdrowie Mieszkańców oraz osób przyjezdnych podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w obsłudze klientów Starostwa Powiatowego.
Począwszy od dnia 30 marca br.:

1. Wprowadza się ograniczenia w kontaktach bezpośrednich z petentami

2. Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie oraz droga elektroniczną lub poprzez wrzucenie zamkniętej koperty lub opakowania do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w wejściu do budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8. Koperty lub opakowania należy opisać nazwą Wydziału Starostwa oraz opatrzyć numerem telefonu i e-mail Wnioskodawcy, celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Dostępne sposoby komunikacji z urzędem:

- Sekretariat: tel. 81 855 28 65, fax. 81 854 33 24, e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl

- Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: tel. 81 855 27 16, 81 854 22 95, 81 854 33 15, 81 854 60 63, 81 854 13 54, e-mail: komunikacja@powiatlubartowski.pl

- Wydział Architektury i Budownictwa : tel. 81 855 20 61, 81 851 28 98, e-mail: budownictwo@powiatlubartowski.pl

- Referat ds. Ewidencji Gruntów: tel. 81 854 24 67, 81 855 20 70, e-mail: geo@powiatlubartowski.pl

- Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami: tel. 81 855 24 67, e-mail: gosp.gruntami@powiatlubartowski.pl

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. 81 854 33 14, email: podgik@powiatlubartowski.pl,
   lub Geoportal Powiatu Lubartowskiego

- poprzez platformę www.epuap.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl

Pełny wykaz telefonów dostępny jest na BIP w zakładce Telefony.

3. W bardzo ważnych sprawach prosimy używać dzwonka umieszczonego przy drzwiach Urzędu 


Informacje - Kliknij, aby przejść dalej

 


 


Informacja dotycząca tymczasowego zawieszenia osobistych wizyt
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, informujemy o czasowym zawieszeniu osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady prawne będą udzielane telefonicznie pod numerami telefonów (numery telefonów dostępne tylko podczas danego dyżuru).
 
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres npp@powiatlubartowski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf
 
Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatlubartowski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

KOMUNIKAT

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się i rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w szczególności osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w miarę potrzeb zapewniamy pomoc w formie posiłków lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej
i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Pomoc można uzyskać w placówkach pomocy społecznej:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
tel. 663 934 689

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
tel. 500 728 406

 OGŁOSZENIE
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa
i Państwa rodzin, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

Wiele spraw możecie Państwo zrealizować telefonicznie pod nr telefonu 81-855-28-65, za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@powiatlubartowski.pl
lub za pomocą platformy www.obywatel.gov.pl

Od dnia 13 marca 2020 r. ograniczamy wizyty w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Sprawy pilne prosimy załatwiać w punkcie informacyjnym
(parter budynku).


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, położonej w obrębie geodezyjnym 7 – Łucka Kolonia, gmina Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2157/8
o pow. 0,1585 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00099092/1

Szczegóły (BIP)

16
Gru
Kolejna przebudowana droga w ramach Funduszu Dróg Samorządowych PDF Drukuj

droga powiatowa nr 1252 L Na początku grudnia br. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie w obecności inspektora nadzoru dokonał odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1252 L o długości 1,7 km w miejscowości Górka Kocka. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej drogi, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 988 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą również z budżetu Gminy Kock.

Więcej…
 
16
Gru
W oczekiwaniu na zimę PDF Drukuj

W oczekiwaniu na zimęMamy połowę grudnia a pogoda za oknem jest łaskawa. Nie ma śniegu, termometry pokazują dodatnią temperaturę. Według synoptyków nie powinno się to w najbliższym czasie zmienić. Ale pierwszy atak zimy może nastąpić niespodziewanie. W celu sprawdzenia przygotowania powiatowych służb inspekcji i straży oraz gmin z ternu powiatu do sezonu zimowego 2019/20, Ewa Zybała – Starosta Lubartowski zorganizowała w dniu 13 grudnia posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Więcej…
 
13
Gru
III powiatowy konkurs wiedzy o samorządzie PDF Drukuj

III powiatowy konkurs wiedzy o samorządzieZ przyjemnością informujemy, że "III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie został rozstrzygnięty. Adresowany był do uczniów publicznych szkół dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia z Powiatu Lubartowskiego.

Więcej…
 
11
Gru
Przeszukiwania lasów PDF Drukuj

Przeszukiwania lasówW dniach 11 i 12 grudnia br. na terenie Powiatu Lubartowskiego przeprowadzone zostanie przeszukiwanie wytypowanych lasów, mające na celu odnajdywanie padłych na ASF dzików. W przeszukiwaniach zorganizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii oraz Lubelski Urząd Wojewódzki uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, myśliwi i leśnicy.

Więcej…
 
10
Gru
Świąteczna niespodzianka RCEZ dla dzieci PDF Drukuj

Świąteczna niespodzianka RCEZ dla dzieciPomoc drugiemu człowiekowi, dzielenie się tym, co mamy w nadmiarze, ciepłe słowo, poświęcenie uwagi, dobry uczynek, czy uśmiech i mnóstwo innych, małych rzeczy, które robimy na co dzień to drobiazgi, które powodują, że świat staje się choć trochę lepszy.

Więcej…
 
09
Gru
Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego PDF Drukuj

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowegoW dniu 9 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Więcej…
 
06
Gru
44 „Barbórka” w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim PDF Drukuj

„Barbórka” w Zespole Szkół w Ostrowie LubelskimW Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim uroczyście świętowano Dzień Górnika - „Barbórka” to tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia w dniu Świętej Barbary. „Po raz czterdziesty czwarty odbywa się „Barbórka” w murach tej szkoły” - mówił z dumą dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim Krzysztof Wąsala. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele branży górniczej, Władz Powiatowych w osobie Wicestarosty Lubartowskiego – Lucjana Mileszczyka, Władz Lokalnych, Kuratorium Oświaty oraz szkół i innych instytucji współpracujących z placówką.

Więcej…
 
06
Gru
Zakończono kolejne inwestycje drogowe PDF Drukuj

droga powiatowea nr 1504 L W listopadzie br. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie odebrał kolejne inwestycje realizowane na drogach Powiatu Lubartowskiego.

Więcej…
 
04
Gru
Wystawa plenerowa „MONIUSZKO to jest mój rok!” na Dziedzińcu Pałacu Sanguszków PDF Drukuj

Wystawa plenerowa „MONIUSZKO to jest mój rok!”  W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. W całej Polsce odbywają się setki wydarzeń poświęconych temu wybitnemu kompozytorowi, twórcy polskiej opery narodowej, wielkiemu patriocie. Również na Lubelszczyźnie mają miejsce inicjatywy artystyczne lubelskich instytucji kultury. Najważniejszym celem tegorocznych obchodów jest upowszechnienie wiedzy o postaci Stanisława Moniuszki i jego dorobku.

Więcej…
 
03
Gru
Spotkanie z Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem PDF Drukuj

Spotkanie z Prezesem PEFRONW piątek 29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Misją PFRON jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z Niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 226

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie