WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Drukuj

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

 

Lp.Nazwa zadaniaNazwa oferentaTerminWysokość przyznanych środków publicznych(zł)
1.„Razem łatwiej”- wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w powiecie lubartowskim Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  01.08– 31.12.2011 r.33 170,00
2.„Start”- wsparcie procesu usamodzielnienia
w powiecie lubartowskim
 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  01.08 – 31.12.2011 r.26 800,00

 Do ogłoszonego konkursu zgłosił się tylko jeden oferent – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Lubartowa,  które złożyło 2 oferty spełniające wszystkie wymagania formalne.

Żadna oferta nie została odrzucona.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-)
Katarzyna Fiutka