Sukces uczniów Technikum Zawodowego Drukuj

Tradycją już jest udział uczniów RCEZ  w Lubelskiem Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „ Rok przed dyplomem”. Oficjalne wyniki  konkursu ogłoszono 22 maja. Wśród zwycięzców są uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Paweł Sowa  z klasy 3TB zajął  III miejsce w zawodzie technik budownictwa , Kamil Dębowczyk  z klasy 3TE otrzymał wyróżnienie w zawodzie technik elektronik, a Michał Kaczan z klasy  3TM wyróżnienie w zawodzie technik mechanik.  W Lublinie w Zespole Szkół Energetycznych w dniu 18.05.2012r. odbył się II etap VI Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego "Rok przed dyplomem".
Celem konkursu było zapoznanie uczniów z procedurami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, pogłębienie znajomości standardów wymagań egzaminacyjnych w wybranych zawodach,  doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania przez uczniów  zadań problemowych.
Uczniowie  Regionalnego Centrum Zawodowego w Lubartowie uczestniczyli w konkursie w zawodzie: technik budownictwa, technik elektronik i technik mechanik. W każdym z tych zawodów po trzech najlepszych uczniów etapu szkolnego konkurowało z najlepszymi uczniami szkół z całego regionu. 
W II etapie w sumie uczestniczyło 126 osób z 15 szkół województwa lubelskiego w 10 zawodach technicznych.