Z sesji: Radni jednogłośnie za absolutorium Drukuj

Na piątkowej (25 maja) sesji Rady Powiatu w Lubartowie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie. „Za” byli wszyscy radni.

Zanim radni zagłosowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu głos zabrał Wojciech Serwatko, skarbnik powiatu.
- Rok 2011 był rekordowy dla naszego powiatu pod względem zrealizowanych inwestycji. To był ewenement w ilości inwestycji wykonanych przez powiat ziemski – podkreślał skarbnik.
Odczytana została także opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2011 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu w Lubartowie.
- Pozytywną opinię przekazaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej – poinformowała na sesji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Rady Powiatu w Lubartowie Grażyna Szafrańska.
Pozytywna opinię Zarządowi „wystawiła” także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Jest to wynik pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu powiatu oraz braku zastrzeżeń do gospodarki finansowej.
Absolutorium przyznano Zarządowi Powiatu jednogłośnie.
- Wynik głosowania cieszy. Być może nie byłby taki, gdyby nie ciężka, wspólna praca. Dziękuję zarówno koalicji jak i opozycji za to poparcie – powiedział Starosta Lubartowski Fryderyk Puła.
Na koniec Starosta złożył radnym życzenia z okazji Dnia Samorządowca.