Starostowie dyskutowali o drogach Drukuj

Drogi, sposoby zarządzania nimi, finansowanie i utrzymanie, były głównymi tematami połączonych obrad konwentów Starostów Powiatów Województwa Lubelskiego i Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych. Spotkanie odbyło się w piątek 15 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatu Lubelskiego. Uczestniczyło w nim około 80 przedstawicieli samorządów, ministerstwa transportu, powiatów spoza Lubelszczyzny oraz firm, reprezentujących branże drogową. Powiat Lubartowski reprezentował wicestarosta Jacek Zalewski.

Uczestnicy debaty poznali m.in. wyniki niedawnych kontroli Najwyższej Izby Kontroli, której inspektorzy zwrócili uwagę na wiele nieprawidłowości w zarządzaniu drogami samorządowymi, w tym powiatowymi. – Zgodziliśmy się, że wiele z tych zastrzeżeń jest uzasadnionych, ale w większości przypadków wynikają one z braku środków na realizację konkretnych zadań – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej przewodniczący konwentu powiatów, jednocześnie starosta lubelski Paweł Pikula. Chodzi m.in. o częstsze niż obecnie kontrole oznakowania i stanu dróg oraz opracowywanie szczegółowych raportów z tych kontroli.
Innym, ważnym tematem dyskusji był podział pieniędzy z tak zwanej rezerwy ministerialnej. Uczestniczący w debacie przedstawiciele resortu transportu poinformowali, że środki te będą w przyszłym roku porównywalne do tegorocznych i mają być dzielone według takich samych kryteriów jak dotychczas. Oznacza to, że nadal priorytetowo będą traktowane inwestycje inżynierskie, w tym przede wszystkim mostowe. Samorządy, które będą się starać o dotacje mogą uzyskać do 50 procent kosztów robót. W powiecie lubelskim z takich właśnie środków jest planowana modernizacja mostu na rzece Kurówce w Garbowie.
Uczestnicy piątkowego spotkania przyznają, że w przyszłości warto organizować kolejne tego typu debaty. – Zwłaszcza jeśli w konkretnej branży zmieniają się ważne zasady funkcjonowania, taka forma wymiany doświadczeń może być bardzo cenna – uważa Paweł Pikula. Według starosty lubelskiego dodatkowym argumentem za korzystaniem z takiej formuły wymiany doświadczeń między samorządowcami a przedstawicielami konkretnych branż jest fakt, że pozwala ona lepiej zrozumieć niektóre problemy, a czasem nawet odpowiednio ocenić rangę konkretnych spraw.

Tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Dziękujemy za udostępnienie informacji i zdjęć