Od ponad 80 lat chronią od pożarów Drukuj

- 85 – lecie to niezwykle ważna uroczystość w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Rokickiej. Trudno zliczyć, jak bardzo w tym czasie Druhowie Strażacy przysłużyli się Mieszkańcom Gminy Lubartów i całego Powiatu Lubartowskiego  - tymi słowami starosta lubartowski Fryderyk Puła podkreślił ogromne znaczenie pracy strażaków – ochotników. Druhowie i druhny z OSP Wólka Rokicka świętowali swój jubileusz w sobotę 23 czerwca.

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Rokickiej rozpoczęła Msza Święta i uroczysty apel, w trakcie którego odznaczono najbardziej aktywnych druhów. A tych w długiej działalności OSP Wólka Rokicka nie brakowało. - W historii naszej jednostki były różne okresy. Ciężka praca i działalność statutowa łączyły się z mniejszym lub większym zaangażowaniem. Zawsze jednak najważniejszy dla naszej jednostki był udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i niesienie pomocy potrzebującym – powiedział Robert Piętka, strażak – ochotnik i przewodniczący Rady Gminy Lubartów.
Praca ochotników została szczególnie doceniona w roku ubiegłym, kiedy to jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. - To nie tylko ogromny wyróżnik, ale też zobowiązanie. Niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od pogody macie na każde wezwanie, na każdą potrzebę być w gotowości, musicie być pierwsi na miejscu zdarzenia – przypomniał wicewojewoda Marian Starownik, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. - Stanowicie wzór dla pozostałych jednostek z terenu gminy. Jeszcze pięć lat temu na terenie naszego powiatu nie mieliśmy ani jednej kobiecej drużyny pożarniczej. To w Wólce Rokickiej powstała pierwsza, a dziś w powiecie mamy ich już pięć. Daliście dobry przykład. Cieszy, że panie widzą możliwość realizacji swoich marzeń w strukturach Ochotniczego Pożarnictwa – dodał wicewojewoda.
Marian Starownik wraz z Tadeuszem Szyszko, dyrektorem biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie przekazał dla strażaków z Wólki Rokickiej motopompę strażniczą i pompę szlamową. - Życzymy, aby te motopompy bardziej służyły wam jako element ćwiczeń i pokazów. Oby wyjazdów było jak najmniej, bo zawsze łączą się one z czyimś nieszczęściem – powiedzieli.
W trakcie uroczystości przeczytano również list gratulacyjny od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Tadeusza Milewskiego.
Obecny na uroczystościach starosta lubartowski Fryderyk Puła podkreślał rolę ochotników w lokalnej społeczności. - Społeczność strażaków to rodzina, która dla mieszkańców stanowi wzór do naśladowania. W miejscowościach takich, jak Wólka Rokicka strażacy dbają o rozwój kultury i tradycji, nawołują do postaw patriotycznych. Wasza praca jest świadectwem wielkiej odwagi i odpowiedzialności. Jest też przykładem najpiękniejszych zasad i wartości, jakimi może kierować się człowiek – powiedział starosta.


Historia OSP Wólka Rokicka
OSP Wólka Rokicka została założona w 1927 roku dla ochrony terenów wsi Baranówka, Wólka Rokicka i Rokitno. Inicjatorem powstania jednostki był starosta powiatowy Krauze. Bezpośrednią przyczyną założenia jednostki był pożar w Baranówce. Jednostka liczyła 20 członków. Pierwszy sprzęt, jakim dysponowała OSP był skromny: sikawka ręczna, węże, topory, kaski, mundury, bosaki oraz beczkowóz. W kolejnych latach w szeregi OSP Wólka Rokicka przybywali nowi członkowie, którzy uczestniczyli w zbiórkach, ćwiczeniach i akcjach gaśniczych. Sukcesywnie kupowano nowy sprzęt, m.in. drabinę i sygnałówkę. Bliska sfinalizowania była też budowa strażnicy. Niestety plany te przerwała wojna. Do czasu wybuchu wojny Zarząd OSP wyszkolił sześciu podoficerów. W kwietniu 1941 roku władze niemieckie powołały do życia oddział OSP w celu ochrony zbiorów rolnych. W 1942 roku odbyło się 26 zbiórek szkoleniowych i dwa wyjazdy ćwiczebne. W tym okresie strażacy uczestniczyli w gaszeniu pięciu pożarów. W lutym 1943 roku podjęto decyzję o budowie strażnicy. W tym celu zakupiono drewnianą szopę, a strażacy zadbali o brakujące materiały i prace budowlane. 12 września 1943 roku odbyło się poświęcenie remizy. Kolejny rok to osłabienie działań OSP, które wynikało z walki strażaków z okupantem zarówno w oddziałach partyzanckich jak i oddziałach Wojska Polskiego. Lata powojenne to okres pozyskiwania nowego sprzętu, udział w akacjach gaśniczych. Jednostka otrzymała wóz konny i motopompę. Z biegiem czasu budynek strażnicy uległ zniszczeniu. W latach 70 – tych podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. W tym celu zorganizowano zabawy dobroczynne i zorganizowane zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców wsi. W 1982 roku Zarząd Gminnej Spółdzielni w Lubartowie wyszedł z propozycją do mieszkańców, aby zbudować wspólny obiekt, który będzie mieścił sklep, pocztę i strażnicę. Pomysł ten zyskał aprobatę i prace ruszyły w szybkim tempie. Już w lipcu 1984 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej strażnicy. Rok później OSP otrzymała samochód. Od lat 80 – tych strażacy podnosili swoją gotowość bojową, szkolili się, wyjeżdżali do pożarów i podejmowali inne działania na rzecz społeczności lokalnej. W 1989 roku jednostce nadano sztandar. Ostatnie lata to okres pozyskiwania sprzętu. W roku ubiegłym OSP Wólka Rokicka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Dzisiaj jednostka liczy 58 członków czynnych, w tym 17 kobiet oraz 4 członków honorowych. Prezesem OSP Wólka Rokicka jest druh Mieczysław Budka.

Autor: Anna Kołodyńska