Radni uchwalili Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Drukuj

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego. Program ma obowiązywać na lata 2012 – 2015 i reguluje najważniejsze aspekty opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Nad opracowaniem programu pracował zespół specjalistów, zajmujących się tą tematyką od lat. W pracach przy tworzeniu POZP brali udział przedstawiciele: PCPR  w Lubartowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie, PUP w Lubartowie, DPS w Ostrowie Lubelskim, WTZ w Ostrowie Lubelskim, RCEZ w Lubartowie, SP ZOZ w Lubartowie, MOS w Ostrowie Lubelskim, Stowarzyszenia LIBRA w Lubartowie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie oraz oczywiście przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Ponadto program ma za zadanie zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. POZP ma się również przysłużyć do rozwoju badań naukowych i systemów informacji z zakresu zdrowia psychicznego.
Jak czytamy w dokumencie określa on najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Powiatu Lubartowskiego i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu.
Jak się możemy dowiedzieć z programu, opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Lubartowskim jest wykonywana w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej- przychodnia zdrowia psychicznego, szpitalnej opieki zdrowotnej- oddział terapii uzależnienia od alkoholu, środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.
Z danych przytoczonych w POZP wynika, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie lubartowskim corocznie wzrasta. - Mimo spadku jaki odnotowano w roku 2010 r.(126 osób), to jest to znaczy wzrost w stosunku do roku 2007 r. (35 osób). Największy wzrost występuje wśród osób wykazujących choroby psychiczne. W 2007 r. odnotowano 28, a w 2010 r. 112 osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli powyżej 16 roku życia). Wzrasta także liczba osób wykazujących upośledzenie umysłowe. W roku 2007 odnotowano 7 osób, a w 2010 r. 14 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym – czytamy w dokumencie.
Program szczegółowo określa strategię działań dla Powiatu Lubartowskiego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego został przyjęty na ostatniej sesji Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 25 czerwca.