Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Drukuj

W dniu 25 maja 2012r. Powiat Lubartowski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program skierowany  jest do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

- pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach programu „ Aktywny samorząd” będzie można składać do dnia 30 września 2012r.  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64.

Druki wniosków niebawem zostaną udostępnione.