Z Powiatem Lubartowskim w Polskę Drukuj

W  dniu  2  lipca  46  osobowa  grupa  nauczycieli  z   naszego  Powiatu  udała  się  na 75  Ogólnopolską  Pielgrzymkę  Nauczycieli  i  Wychowawców  na  Jasną  Górę, aby tam odnowić łaskę chrześcijańskiego i nauczycielskiego powołania.  Hasło  tegorocznej  pielgrzymki: „Jesteście  solą  i światłem” zawierało uniwersalną prawdę o roli nauczyciela. Wzięło  w  niej  udział  ok. 6  tys. nauczycieli  z  całej  Polski.

W  homilii podczas Mszy św. celebrowanej na jasnogórskim szczycie, bp Edward Dajczak, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli podkreślił, że najlepszą wychowawczą metodą jest życie w prawdzie. „Uczniowie w swojej wrażliwości widzą, kiedy jesteśmy szczerzy, a kiedy robimy, bo tak trzeba. To „tak trzeba” już nie jest z Ewangelii” - mówił bp Dajczak. Uczestnicy pielgrzymki zwrócili się z apelem do polskich nauczycieli, by byli odważnymi przewodnikami polskiej młodzieży, gdyż im bardziej kultura masowa uwodzi uczniów mirażami fałszywych dróg, tym bardziej potrzebują oni światła prawdy. Przypomnieli, że szkoła nie jest tylko miejscem przekazywania informacji. Szkoła jest i ma być miejscem, w którym dzieci poznają także dziedzictwo naszej kultury duchowej, a obcując z tym dziedzictwem budują własną tożsamość. „Jako nauczyciele nigdy nie powinniśmy zapominać, że nasza misja polega na budowaniu fundamentów polskiego jutra. Takie będą Rzeczpospolite jakie młodzieży chowanie, te słowa nigdy nie przestaną być aktualne” - stwierdzili nauczyciele.      
Wyjazd  nauczycieli   był  współfinansowany  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Lubartowie  i  odbywał  się  w  ramach  projektu  promującego  Powiat , pod nazwą: „Z Powiatem  Lubartów  w  Polskę”, który  był  realizowany  przez  Centrum  Pomocy „Otoczmy  troską  życie” im. Karola Wojtyły, działające przy par. Wniebowstąpienia Pańskiego.  Dzięki  przygotowanym plakatom  i  folderom  ukazującym  najpiękniejsze  miejsca  naszego  Powiatu  duża  grupa  uczestników  pielgrzymki  dowiedziała  się  o  jego  urokach.
Mamy  nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniósł umocnienie, radość i chęć powrotu  do  stóp  naszej  Królowej  za  rok.

Tekst i foto: Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły w Lubartowie