Są jeszcze wolne miejsca w szkołach Drukuj

Mimo, że pierwszy września zbliża się wielkimi krokami, to w części szkół nadal prowadzona jest rekrutacja. Jak się dowiedzieliśmy są jeszcze miejsca w czterech szkołach prowadzonych przez Powiat Lubartowski.

Wykaz wolnych miejsc w szkołach jest na bieżąco aktualizowany na stronie lubelskiego kuratorium. Spóźnialscy, bądź Ci, którzy zmienili zdanie mają jeszcze szansę dostać się do innej placówki. Wolne miejsca są w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim. Dyrektor Krzysztof Wąsala deklaruje, że do Technikum Zawodowego może jeszcze przyjąć 26 uczniów, a do Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 5. Nabór trwa także w Zespole Szkół w Kocku. W Techniku Zawodowym są 32 miejsca, w Zasadniczej Szkole Zawodowej 12 miejsc, a w Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych 27 miejsc. Natomiast 8 miejsc czeka na chętnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, działającej przy Regionalny Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
Dokumenty można jeszcze składać do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju. To jedyna taka placówka w powiecie, w której kształcą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. By rozpocząć naukę w SOSW uczeń musi mieć zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokumenty te wraz z podaniem składa się do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, skąd uczeń jest kierowany do szkoły. W tym roku szkolnym jest jeszcze 12 miejsc w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz 23 miejsca w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej.
Dane pochodzą ze strony Kuratorium Oświaty w Lublinie z dnia 7 sierpnia.