Drogowe lato inwestycyjne Drukuj

Trwa lato inwestycji drogowych. Dzięki oszczędnościom uda się zrealizować kilka dodatkowych inwestycji. Na lepsze warunki jazdy mogą liczyć kierowcy z Łukówca, Skrobowa, Lubartowa, Ostrowa Lubelskiego, Michowa i Abramowa.

Jednym lato kojarzy się z zasłużonym odpoczynkiem, dla innych to sezon ciężkiej pracy. W tej drugiej sytuacji znajduje się Zarząd Dróg Powiatowych. Rozstrzygnięty został już przetarg na Przebudowę Mostu Drogowego w Górce Kockiej. Na ten cel powiat pozyskał środki z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. Zakładano, że inwestycja pochłonie (wraz z nadzorem inwestorskim) ponad 4,5 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 50%. Po przetargu przebudowa mostu wraz z nadzorem wyniesie 2 316 tys. zł. Aby nie zwracać części dofinansowania Zarząd Powiatu zdecydował się przeznaczyć pozostałe środki na inne inwestycje drogowe. – Co ważne muszą to być inwestycje, a nie remonty – podkreśla Grzegorz Jaworski, dyrektor ZDP. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni zdecydowali, że pieniądze zostaną przeznaczone na trzy projekty. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej Nr 1509L Nowy Antonin - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 19 - Łukówiec - Sułoszyn w miejscowości Łukówiec oraz drogi powiatowej  Nr 1527L Kamionka - Samoklęski. W Łukówcu zostanie przebudowane 340 m. Kosztorys inwestorski opiewa na 400 tys. zł. Na drodze relacji Kamionka – Samoklęski roboty obejmą ponad 3 km, a przewidywane koszty to 1 300 tys. zł. Trzecia inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku 1 km od obwodnicy Lubartowa w stronę miejscowości Skrobów. W budżecie na ten cel zabezpieczono 600 tys. zł.
To jednak nie koniec inwestycji. Zarząd Dróg Powiatowych jest już po przetargu na remont drogi powiatowej Nr 1521L Dębiny - Abramów - Michałówka - Rudka Gołębska. Za 800 tys. zł na odcinku od Marcinowa aż do szkoły w Abramowie jest kładziona nowa nakładka asfaltowa. Połowę tej sumy dołożył Urząd Gminy Abramów. Remonty trwają także w gminie Michów. Za 1 200 tys. zł zostaną wyremontowane dwa odcinki drogi: Michów – Miastkówek i Rudno – Rawa – Krupa. Wkład Urzędu Gminy Michów w te inwestycje wynosi 500 tys. zł. Natomiast w Ostrowie Lubelskim remontowane są ulica Batorego i Mickiewicza za w sumie 300 tys. zł. Całość kosztów pokrywa Powiat Lubartowski.
Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1528L Lubartów - Kamionka - Kierzkówka na odcinku od przejazdu kolejowego - ul. Lipowa w Lubartowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L w miejscowości Siedliska na długości ok. 8,0 km. Dokumentacja na odcinek od przejazdu kolejowego w Lubartowie (ul. Lipowa) do pałacu Zamoyskich (Siedliska) zostanie wykonana za ponad 42 tys. zł. O wszystkich inwestycjach będziemy informowali na bieżąco. (red.)

fot. archiwum Echa Powiatu