ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj

Nazwa zadania: Wykonanie oraz druk trójdzielnego kalendarza na rok 2013

Działając na podstawie wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WL w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

POWIAT LUBARTOWSKI

jako Beneficjent współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie” zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Lubartowski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lubartowie

ul. Słowackiego 8

21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 65

fax. 81 854 33 24

NIP 7141891281, REGON 431029270

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.powiatlubartowski.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kalendarza trójdzielnego z indywidualnym projektem graficznym według parametrów poniżej:

1. Główka:

- format 320x230 mm

- kolory 4+0

- lakier UV

- kaszerowana

2.  Plecy:

- format 320x620 mm

- karton 250 g

- nadruk pełny kolor (4+0)

- lakier UV

3. Kalendarium trójdzielne:

- format 290x130 mm

- zrywane, dwukolorowe (2+0)

- papier offset 80 g

- numeracja tygodni, imieniny i święta w języku polskim

4. Nakład (warianty cenowe dotyczące ilości):

- 1000 sztuk

- 1300 sztuk

Obowiązki wykonawcy:

Kalendarz musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

a) zestawienie znaków graficznych

- logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

- herb Województwa Lubelskiego

- emblemat Unii Europejskiej

b) hasło  programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze” 

c) informację: „Kalendarz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, czcionka Arial (Arial CE)

d) dane adresowe i kontaktowe Starostwa

e) zdjęcia przesłane przez Zamawiającego

III. Termin składania ofert: 17 sierpnia 2012 r.

IV. Forma składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, lub przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W ofercie prosimy o podanie cenny netto i brutto z uwzględnieniem kosztów transportu oraz podaniem terminu realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w formie kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze jego oferty.

Powiat zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków objętych ofertą. Dodatkowo informujemy, iż zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 62 88.