ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj

Nazwa zadania:  Wykonanie ścianek wystawienniczych

Działając na podstawie wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WL w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

POWIAT LUBARTOWSKI

jako Beneficjent współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie” zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Lubartowski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lubartowie

ul. Słowackiego 8

21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 65

fax. 81 854 33 24

NIP 7141891281, REGON 431029270

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.powiatlubartowski.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ścianek wystawienniczych/ekspozycyjnych do eksponowania plakatów, wystaw według parametrów poniżej:

1. Wykonanie 10 sztuk ścianek wystawienniczych wolnostojących:

a) 4 sztuk do użytku zewnętrznego – tzw. plenerowych:

- wymiary całkowite ok. szer. 79 cm x 200 cm wys.

- format wypełnienia ok. 70x100 cm

- konstrukcja ścianek wykonana z profili aluminiowych

- wypełnienie ścianek - płyta PVC lub podobnej z zabezpieczającą przeźroczystą płytą
 (zabezpieczenie wydruków prezentowanych na ściankach)

- podstawy stabilizujące - kręgi betonowe  z osłonką z tworzywa lub inne

- wykonanie projektu graficznego i wydruku materiału na ścianki (tekst przesłany przez  Zamawiającego),

b) 6 sztuki do użytku wewnętrznego:

- wymiary całkowite ok. szer. 79 cm x 200 cm wys.

- format wypełnienia ok. 70x100 cm

- konstrukcja ścianek wykonana z profili aluminiowych

- wypełnienie ścianek - płyta PVC lub podobnej z zabezpieczającą przeźroczystą płytą  (zabezpieczenie wydruków prezentowanych na ściankach)

- podstawy stabilizujące - kręgi stalowe lub inne

- otwieranie: prosty i łatwy montaż grafiki

Obowiązki wykonawcy:

Grafika na jednej ze ścianek musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

a) zestawienie znaków graficznych

- logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

- herb Województwa Lubelskiego

- emblemat Unii Europejskiej

b) hasło  programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze” 

c) informację: „Ścianki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, czcionka Arial (Arial CE)

d) dane adresowe i kontaktowe Starostwa

e) informacje o realizowanym projekcie

III. Termin składania ofert: 17 sierpnia 2012 r.

IV. Forma składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, lub przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W ofercie prosimy o wizualizację ścianek, podanie cenny netto i brutto z uwzględnieniem kosztów transportu oraz podaniem terminu realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w formie kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze jego oferty.

Powiat zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków objętych ofertą. Dodatkowo informujemy, iż zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 62 88.