ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj

Nazwa zadań:

1.  Opracowanie i druk ulotek promujących

2.  Wydruk i dostawa naklejek informacyjnych 

Działając na podstawie wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WL w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

POWIAT LUBARTOWSKI

jako Beneficjent współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie” zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Lubartowski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lubartowie

ul. Słowackiego 8

21-100 Lubartów

tel. 81 855 28 65

fax. 81 854 33 24

NIP 7141891281, REGON 431029270

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.powiatlubartowski.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Opracowanie i druk ulotek promujących projekt według parametrów poniżej:

- nakład: oferta dla wersji 2500 sztuk i dla 3500 sztuk

- format A4 składane do 1/3 w „C”

- papier kreda błysk min. 170 g

- pełny kolor dwustronnie

- ulotka będzie zawierała historię pałacu w wersji polskiej i angielskiej oraz informacje o realizowanym projekcie

- wydruk ulotki

- dostawa do siedziby Zamawiającego

 

Obowiązki wykonawcy:

Ulotka musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

a) zestawienie znaków graficznych

- logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

- herb Województwa Lubelskiego

- emblemat Unii Europejskiej

b) hasło  programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”  

c) zapis: „egzemplarz bezpłatny”

d) informacja: „Ulotka współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013”, czcionka Arial (Arial CE)

e) dane adresowe i kontaktowe Starostwa

f) treść merytoryczna i zdjęcia przesłane przez Zamawiającego

2. Wydruk i dostawa naklejek informacyjnych według parametrów poniżej:

Zadaniem naklejki informacyjnej jest informowanie oraz pozostawienie trwałej informacji o zakresie

realizowanego projektu i wsparciu ze strony Funduszy Europejskich. Naklejki przeznaczone będą

do oznakowania sprzętu, urządzeń zakupionych w ramach projektu.

- wymiary naklejki min.: 2cm wys. x 6cm szer.,

- wydruk na folii samoprzylepnej - wodoodpornej

- nadruk kolorowy

- nakład 40 sztuk

 

Obowiązki wykonawcy:

a) naklejka musi zawierać zestawienie znaków graficznych:

- logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

- herb Województwa Lubelskiego

- emblemat Unii Europejskiej

b) napisy na naklejce powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, czcionka Arial (Arial CE)

c) kolor naklejki biały. Projekt naklejki informacyjnej musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

d) wzór naklejki:

III. Termin składania ofert: 17 sierpnia 2012 r.

IV. Forma składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, lub przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W ofercie prosimy o podanie cenny netto i brutto z uwzględnieniem kosztów transportu oraz podaniem terminu realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w formie kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze jego oferty.

Powiat zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków objętych ofertą. Dodatkowo informujemy, iż zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 62 88.