Ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie Drukuj

Ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie2 października br. pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Przedstawiciele klas pierwszych w obecności Starosty Lubartowskiego - Ewy Zybały, Wicestarosty - Lucjana Mileszczyka, Dyrekcji ZS nr 2 i Wychowawców złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły, w której zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły, pogłębiać swoją wiedzę i respektować zasady moralne. Po ślubowaniu nastąpiło również uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły w ręce uczniów klas pierwszych.

 

Dzień 2 października był także Dniem Patrona Szkoły. Młodzież dzięki grze terenowej „Na tropie Sanguszki”, konkursom
i informacjom przekazywanym przez radiowęzeł miała okazję bliżej poznać sylwetką patrona Zespołu Szkół nr 2 - Księcia Pawła Karola Sanguszki. Laureatami konkursów wiedzy o patronie zostały klasy I T i II D.


ZS2
fot. K. Onyszko