Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Powiat Lubartowski Drukuj

Dnia 5 lutego br. po raz pierwszy Lubartów odwiedził urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wizyta miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie. Oczekiwanie na przybycie głowy państwa wypełniły występy młodzieży z Powiatowego Domu Kultury w Lubartowie oraz zespół ludowy Pałecnianki z gminy Niedźwiada. Po przywitaniu przez uczestników gromkimi brawami i skandowaniem nazwiska, Prezydent przyjął kwiaty od dzieci i odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego z zebranymi oraz chórem chłopięcym z II Liceum im. Piotra Firleja pod kierunkiem Pawła Pasikowskiego. Jako pierwsza głos zabrała Starosta Powiatu Lubartowskiego, Pani Ewa Zybała.

 

Na wstępie podziękowała Prezydentowi za przyjęcie zaproszenia, pochwaliła dobre cechy mieszkańców ziemi Lubartowskiej oraz wyraziła swój szacunek dla osoby Prezydenta RP. Następnie Pan Prezydent przywitał gości i podziękował za gorące i serdeczne powitanie. Zebrani byli pod wrażeniem przemowy dotyczącej historii naszego miasta i powiatu oraz wkładu mieszkańców w kształtowanie dziejów Państwa Polskiego. Przemawiając Prezydent RP docenił pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Szczególny aplauz wzbudziła wypowiedź dotycząca konieczności dokończenia reformy sądownictwa. Mówiąc o rosnącej pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, Prezydent wskazał, że to właśnie między innymi przez tereny naszego powiatu przebiegać będzie ważny dla idei Trójmorza, szlak komunikacyjny w postaci nowej trasy ekspresowej S19. Prezydent Andrzej Duda wyraził również chęć kontynuowania dalszego procesu rozwoju Polski. Zebrani brawami przyjęli również słowa Prezydenta dotyczące widocznej obecnie coraz bardziej polepszającej się sytuacji ekonomicznej polskich rodzin. Pod koniec przemówienia Prezydent poruszył temat epidemii wirusa z Chin i wskazał za przykład sprawne działania służb powiatu lubartowskiego w walce z wirusem ptasiej grypy. Po zakończeniu przemówienia wszyscy zebrani mieli możliwość porozmawiania i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z Panem Prezydentem.


 

tekst M.P.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Jerzego Piekarczyka

 

 


 

 Plakat