Informacja Wydziałku Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Drukuj
W celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym art 78 pkt. 2 ust. 1 (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24) dotyczącego zachowania 30 dniowego terminu zbycia lub nabycia pojazdu Starostwo Powiatowe w Lubartowie – Wydział Komunikacji Transportu i Drogownictwa informuje:Zawiadomienie Starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu nie jest równoznaczne z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdu. Czynności te, tj. zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu należy dokonać na wniosku „o rejestrację - czasową rejestrację w celu ……….., - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu:” dostępnym na stronie http://www.powiatlubartowski.pl w poradniku interesanta, lub „zwykłym” pismem skierowanym do Starosty. Czynności te można dokonać wysyłając dokumenty drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.