Laptopy w ramach Zdalnej Szkoły Drukuj

Laptopy dla szkół Powiatu LubartowskiegoW ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Starostwo Powiatowe zakupiło 32 laptopy wraz z oprogramowaniem. Zostaną one przekazane do 5 szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski. Szkoły po przygotowaniu komputerów udostępnią je uczniom i nauczycielom na potrzeby zdalnego nauczania. Powiat na realizacje tego projektu uzyskał dofinansowanie w kwocie 80 000 zł.

 

 

 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- Szczegóły projektu

 

 logotypy