Zmiany dotyczące niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. 15 zzd Drukuj
W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, że:

·         pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.

·         środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

·         wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

·         nie ma konieczności składania ponownie wniosków o pożyczkę, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem przepisów zmieniających ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów o pożyczkę.

Jednocześnie informujemy, że Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Lubartowie, nadal prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o której mowa w art. 15zzd  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne są na naszej stronie internetowej:
https://lubartow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

 

Autor: Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie