Dworzec PKP w Lubartowie połączył samorządowców Drukuj

DworzecObecnie na terenie naszego województwa realizowany jest program „Rozwój kolei w województwie lubelskim”. W ramach tego programu prowadzone są prace mające na celu poprawę infrastruktury kolejowej, w tym remonty i rozbudowę istniejących linii oraz dworców.

 

 

 

 

Korzystając z okazji jakie daje w/w program, na ostatniej sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie przyjęli stanowisko mówiące o potrzebie remontu dworca PKP w Lubartowie.

„Dzięki remontowi Dworca PKP w Lubartowie, mieszkańcy Lubartowa i Powiatu Lubartowskiego otrzymają możliwość komfortowego połączenia z innymi częściami Polski, co przyczyni się do polepszenia standardu życia i możliwości zarobkowych naszych mieszkańców.” – możemy przeczytać w przyjętym dokumencie. Radni Powiatowi wskazali również na fakt, że kolej jest bardzo efektywnym ekonomicznie i ekologicznym środkiem transportu.

Apel o remont Dworca PKP i elektryfikację na odcinku Lublin – Lubartów - Parczew wystosowali również przedstawiciele z miast i gmin naszego powiatu. Pod dokumentem podpisali się m.in. Starosta oraz Wicestarosta Lubartowski, Burmistrz i Wiceburmistrz Lubartowa, Przewodniczący Rady Miasta Lubartów, Burmistrz Kocka, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego oraz wszyscy Wójtowie gmin z terenu naszego powiatu.

Na pochwałę zasługuje fakt, że wszyscy, którzy poparli remonty, zarówno w „Stanowisku Rady Powiatu” jak i w „Apelu samorządowców powiatu lubartowskiego”, przedłożyli interes mieszkańców ponad podziały polityczne. Za przykładne zaangażowanie w sprawę - jeszcze raz dziękujemy!.

 

Tekst PRR