Kotłownia już gotowa - ZDJĘCIA Drukuj

Przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim została wybudowana kotłownia na biomasę. Nowa inwestycja była możliwa dzięki środkom własnym Powiatu Lubartowskiego i dofinansowaniu z funduszy unijnych. Uroczyste otwarcie odbyło się w środę 21 września w obecności: Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły, członka Zarządu Powiatu Kazimierza Sysiaka i posła Mariana Starownika.

 

To pierwsza taka kotłownia w Powiecie Lubartowskim. Czym różni się od innych? W tym przypadku paliwem jest tzw. biomasa, czyli odpady produkcji roślinnej i zwierzęcej, które nie mogą być zagospodarowane. Mowa tu chociażby o nadwyżkach słomy, czy pozostałościach produkcji zwierzęcej. Popiół powstający w wyniku spalania może zostać wykorzystany jako nawóz mineralny. Za wykorzystaniem biomasy przemawia, więc jej dostępność. Kotłownia taka jak przy Zespole Szkół w Ostrowie może wykorzystywać np. zrębki drewna, pochodzące z wycinki sanitarnej w lasach lub jako produkt uboczny przemysłu drzewnego. Spalanie takiego materiału gwarantuje ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo biomasa nie wytwarza szkodliwych związków chemicznych, tak jak to się dzieje w przypadku spalania paliw kopalnych. W trakcie cyklu spalania biomasy rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy. W czasie spalania CO2 powraca do atmosfery. W ten sposób końcowy bilans jest zerowy. Spalanie biomasy nie powoduje efektu cieplarnianego.
W sierpniu nastąpił rozruch technologiczny kotłowni. Nowoczesna ciepłownia biomasowa ma moc 1,5 MW. Generalnym wykonawcą była firma RAPID z Białej Podlaskiej. Natomiast firma RenCraft dostarczyła i uruchomiła kompletną technologię zautomatyzowanej kotłowni biomasowej produkcji LIN-KA A/S. Technologia składa się z 2 kotłów o mocy 1,0 i 0,5 MW, współpracujących z wygarniaczem zgrzebłowym w magazynie paliwa. Kotłownia wykorzystywać może biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego, w tym słomę zbóż w postaci brykietów.
Nowoczesny i atrakcyjny architektonicznie obiekt wyposażony został wyposażony w autonomiczne oświetlenie terenu w postaci latarni hybrydowych marki RenVolt.
Kotłownia, jaka powstała przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim jest pierwszą taką w całym powiecie Lubartowskim. Będzie ogrzewała kompleks budynków należących do szkoły. Być może w przyszłości stanie się też bazą do rozwoju nowego kierunki kształcenia uczniów.
Projekt „Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 182 370, 00 PLN. Kwota dofinansowania z EFRR: 2 705 014, 50 PLN.

Uroczyste otwarcie odbyło się w środę 21 września w obecności: Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły, członka Zarządu Powiatu Kazimierza Sysiaka i posła Mariana Starownika. Na otwarciu byli również obecni: członkowie Zarządu Powiatu: Barbara Jezior i Tadeusz Kasperek, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Zdunek, burmistrz Ostrowa Lubelskiego Ryszard Smerdel, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski: Hanna Borzęcka, Ewa Guz, Helena Chadaj, Anna Wójtowicz, Krzysztof Wąsala oraz kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Krzysztof Krupa. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć również: radnych powiatowych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Ostrowa Lubelskiego. Wykonawcę inwestycji reprezentował pan Arkadiusz Sowa.

Obszerna relacja z uroczystości otwarcia kotłowni na biomasę w najbliższym numerze Echa Powiatu Lubartowskiego.