W obronie i promocji zdrowia w RCEZ Drukuj

Żyjemy w czasach, w których ceni się przede wszystkim sprawność, piękno, zaradność. Wielu z nas posiada wszystko to, co potrzebne jest, by sprostać zadaniom, które niesie życie, a i tak nie zawsze nasze działanie uwieńczone jest sukcesem. A jak radzą sobie ci, których aktywność jest w pewien sposób ograniczona ze względu na niepełnosprawność? Czy podejmują starania, by ich życie nabrało szczególnego smaku i znaczenia pomimo piętrzących się przeszkód?

Na te i inne pytania uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie będą mogli uzyskać odpowiedź podczas konferencji z cyklu „W obronie i promocji zdrowia” pt. Sprawni Niepełnosprawni, przygotowanej przez Stowarzyszenie ALWERNIA –  Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny przy współpracy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2011 r. w RCEZ w Lubartowie. Spotkanie poprowadzą Anna Szmidt i Artur Jurek, którzy podzielą się osobistymi refleksjami związanymi z doświadczeniem niepełnosprawności.
W ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością, barierami, które napotykają, podejmując aktywność. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z formami pomocy osobom niepełnosprawnym. Tych, którzy zamierzają aktywnie włączyć się w pomoc innym, zapraszamy na konsultacje, podczas których będzie można rozpoznać swoje zasoby przydatne w pracy wolontaryjnej, jak również uzyskać informacje odnośnie sposobów i miejsc zaangażowania się w wolontariat.
Wsparcia finansowego do realizacji tego zadania udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Tekst: Justyna Dalentka, Stowarzyszenie Alwernia