Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

 

Szczegóły ogłoszonych konkursów BIP

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Oferta_instrukcja_wypełniania_wniosku.docx)Instrukcja wypełniania oferty62 kB2020-09-16 08:15