Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 16 b i art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) rozpoczynamy pracę nad opracowaniem powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. W pracach nad przygotowaniem dokumentu będzie uczestniczył powołany przez Starostę Lubartowskiego Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2021-2027.

 

Liczymy, iż współpraca w tym zakresie przedstawicieli sektora pozarządowego pomoże wypracować nam najlepsze rozwiązania problemów sfery pożytku publicznego. Prosimy o wytypowanie osoby bądź osób, które z ramienia Pani/Pana instytucji mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Nazwiska wraz z numerami kontaktowymi, adresem   e-mail proszę do dnia 8 lutego przesłać na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64
21-100 Lubartów