9 grudnia lubartowski oddział PCK zorganizował galę w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK na Lubelszczyźnie. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i odznaki za zasługi dla PCK i krwiodawstwa. Starostwo powiatowe reprezentowali Tomasz Marzęda - Starosta Lubartowski, Jacek Pożarowszczyk – wicestarosta, Lucjan Mileszczyk – członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego oraz Michał Rola – sekretarz.

 

9 grudnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubartowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło Lubartów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

 

9 grudnia w lubartowskim szpitalu uroczyście otwarto zakład diagnostyki obrazowej.

Dzięki tomografowi komputerowemu, rezonansowi magnetycznemu i aparatowi RTG zakupionym z funduszy pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie pacjenci lubartowskiego szpitala będą diagnozowani na miejscu. Posłuży on mieszkańcom powiatu lubartowskiego i wszystkim potrzebującym z regionu.

Obecni byli: Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski, członkowie Zarządu Powiatu Lubartowskiego, radni powiatu lubartowskiego, senator Stanisław Gogacz, Teresa Pazura, z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, a także duchowni i przedstawiciele służb.

 

311833386 587815619814761 4835890790083786778 n                                                                              tablica informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inauguracyjna dotycząca programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027. Powiat Lubartowski reprezentował starosta - Tomasz Marzęda. Aż 2,4 mld euro ze środków unijnych trafi do samorządu województwa lubelskiego.

Województwo lubelskie jest pierwszym w Polsce województwem, któremu Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program regionalny. Spotkanie dotyczyło procesu wdrażania programu regionalnego oraz prac nad uruchomieniem pierwszych naborów projektów.

W programie realizowane będa nie tylko zadania znane beneficjentom z perspektywy finansowej 2014-2020, ale także nowe, dotyczące min.: cyberbezpieczeństwa, doradztwa klimatycznego, telemedycyny, punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, aktywizacji zawodowej młodych. Środki dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów. Będą one także służyć zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa.

Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie poprzedzone opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, Harmonogramu planowanych naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu i powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

20221206 133531

Marznące opady

 

Pobierz plik pdf