W trzynastu szkołach z terenu naszego powiatu odbyły się zajęcia, dla uczniów klas IV- V, z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Bądź bezpieczny”.

W plenerowej konferencji prasowej, odbywającej się na dworcu kolejowym Lubartów, w dniu 26 listopada, uczestniczyli wicewojewoda Robert Gmitruczuk, poseł Anna Dąbrowska-Banaszek, starosta Ewa Zybała, Piotr Kaliszewski (reprezentujący sekretarza stanu Andrzeja Bittela, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu), prezes Artur Martyniuk ze spółki kolejowej POLREGIO oraz reprezentanci spółek PKP.

Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" wydała katalog, który zawiera zdjęcia wraz z opisem produktów z powiatu lubartowskiego.

W trakcie zdalnej sesji Rady Powiatu ślubowanie, o poniższej treści, złożyła nowa radna, Wanda Abramek:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubartowskiego rywalizowali w drugim etapie VIII Regionalnej Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.