Dzisiaj, 9 marca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się, w dwóch turach, wręczenie stypendiów Starosty Lubartowskiego. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 wysoką średnią ocen, co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie oraz dyrektorzy szkół.

8 marca 1944 roku wieś Jamy padła ofiarą hitlerowskiego terroru. Podczas pacyfikacji w okrutny sposób wymordowano 152 osoby w tym dzieci, kobiety i mężczyzn. Pacyfikacja miejscowości była odpowiedzią na akcję partyzantów, którzy dzień wcześniej zaatakowali stacjonujące we wsi oddziały Własowa. W zemście okupanci postanowili wymordować mieszkańców i spalić wieś.

Przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy.

  1. PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

– tymczasowego zakwaterowania,
– posiłku,
– podstawowej pomocy medycznej.

Informacja:  47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.

Informujemy o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. projekcie „Lubelski Park Przedsiębiorczości’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 54 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 45 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 45 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 23 050,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do  2 800,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie wraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów a także Starostwem Powiatowym w Lubartowie organizują zbiórkę środków medycznych na rzecz Ukrainy. Zbierane są: opatrunki, opaski uciskowe, bandaże i leki przeciwbólowe, wszystko co może przydać się w obecnej sytuacji. Przyłączmy się do pomagania!