1529 L

Nazwa projektu: „Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I - III”
Data podpisania umowy: 27.04.2020 r.
Całkowita wartość inwestycji: 3 788 148,54 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 477 143,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka”
Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
Całkowita wartość inwestycji: 3 272 880,17 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 591 807,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności
i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki”
Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
Całkowita wartość inwestycji: 2 424 019,93 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 364 870,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.