Helena Kołodziej

Audycja z cyklu: Hobbici. Z Lubelskiego. Helena Kołodziej pisarka ludowa, wykonawczyni plastyki obrzędowej i zdobniczej, animatorka kultury, która 18 września 2020 roku z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego otrzymała nagrodę 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

S19

GDDKiA 28 września br. otworzyła oferty w przetargu na budowę ok. 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłem Lublin Rudnik a węzłem Lubartów Północ. Przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy ekspresowej S19 między Lublinem a Lubartowem ogłoszono 25 czerwca. Wpłynęło 1170 zapytań od potencjalnych wykonawców, które dotyczyły dokumentacji przetargowej.

Otwarcie PMDK w Lubartowie

27 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie - w wyremontowanym i przebudowanym dla potrzeb obu placówek tzw. „starym szpitalu” przy ul. Słowackiego 7.

Konkurs MON

1. Pamiętajmy o bohaterach II wojny światowej i polskiego podziemia niepodległościowego

Otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”. Skierowany do organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego.

Nowa siedziba PMDK w Lubartowie

27 września to ważny dzień dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie - zostanie uroczyście otwarta nowa siedziba obu placówek w wyremontowanym „starym szpitalu” przy ul. Słowackiego 7.