Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie.

Dane teleadresowe są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce Urzędy Skarbowe. 

Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że w 2022 r. na terenie powiatu lubartowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Aż 26 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie otrzymało stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z odbioru robót na odcinkach dróg powiatowych:

-nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km. Całkowita wartość: 539 955 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 269 977 zł;

-nr 1435 L na długości około 1,4 km. Całkowita wartość: 552 158 zł, dofinansowanie z gm. Jeziorzany w kwocie 276 079 zł;

-nr 1508 L na dł. około 1 km. Całkowita wartość: 448 476 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 224 238 zł.

Przeprowadzone remonty dróg powiatowych poprawią nie tylko komfort, ale również zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.

https://www.youtube.com/watch?v=3jZltsQ0FUg

W dniu 10 stycznia w jednej z ferm indyków w Gminie Uścimów stwierdzone zostało ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Tematem tym zajmowano się podczas dzisiejszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W chwili obecnej trwają prace polegające na odkażaniu kurników oraz utylizacji padłych lub wybitych ptaków. Przypominamy jednocześnie, że nie stwierdzono aby wirus ten był groźny dla ludzi.