ogłoszenie

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15.30 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu do urzędu).

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE (003).doc)OŚWIADCZENIE (003).doc45 kB2021-07-07 06:30
Pobierz plik (uchwała Rady Powiatu 2014 XXXIV.250.14 _wzory do załączenia do ogłoszenia.pdf)uchwała Rady Powiatu 2014 XXXIV.250.14 _wzory do załączenia do ogłoszenia.pdf220 kB2021-07-07 06:31

Spotkanie dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych

Ważne inwestycje w Polsce zostaną dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki funduszom samorządy będą mogły zrealizować inwestycje infrastrukturalne, kulturalne czy społeczne.

Trwa Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza. W ceremonii otwarcia uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

Jolanta Grabowska i Grażyna Grymuza, nauczycielki Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, zostały uhonorowane Medalami Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.