liczba urodzeń w szpitalu w Lubartowie

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) w lubartowskim szpitalu urodziło się 181 noworodków (w lipcu - 91, a w sierpniu 90). Od początku roku 2020 do końca sierpnia jest już 671 urodzeń, jeśli tendencja się utrzyma w tym roku liczba porodów przekroczy 1000. Warto przypomnieć, że w 2017 było ich 815, a rok temu 856. Obserwujemy systematyczny wzrost liczby porodów w naszym szpitalu, pomimo ujemnego przyrostu naturalnego na terenie województwa lubelskiego.

 

W ramach umowy z NFZ od czerwca tego roku na terenie placówki realizowana jest kompleksowa opieka medyczna nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem (KOC). Swoim pacjentkom szpital zapewnia pełną dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży. Dodatkowym elementem programu jest bezpłatna edukacja laktacyjna i darmowa szkoła rodzenia. Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka czuwa zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala. zapewniając całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia.

 

Trakt porodowy szpitala spełnia standardy europejskie, ma własną salę do cięć cesarskich oraz porodów rodzinnych, a także pokoje przed- i poporodowe. Za sprawą współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Fundacją Polsat i Fundacją TV oddział został gruntownie wyremontowany i otrzymał specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia noworodków. W tym dwa respiratory do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków i wcześniaków, dwa kardiomonitory do stałego monitorowania pracy serca i wysycenia krwi tlenem, cztery nowoczesne inkubatory, pompy infuzyjne i lampy do fototerapii (leczenie żółtaczki noworodkowej). Oddział Położniczy i Neonatologiczny zorganizowany jest w systemie rooming-in zapewniającym stały kontakt matki z dzieckiem w kameralnych salach dwuosobowych. Rodzice od razu po porodzie mają możliwość przytulania swojego dziecka „skóra do skóry”.

 

W 2020 szpital uzyskał międzynarodowy Certyfikat „Szpital przyjazny dziecku”. Zgodnie z wytycznymi WHO tytuł ten uzyskuje się na okres 5 lat. Również w marcu br. SPZOZ został laureatem tytułu „Zadowolony Pacjent” przyznawanego przez Instytut Badań Matki. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane nielicznym jednostkom medycznym, za najwyższą jakość świadczonych usług medycznych oraz wzorowe przestrzeganie standardów medycznych. Szczególnego charakteru temu tytułowi nadaje fakt, że nadawane jest ono na wniosek samych pacjentów – stanowiąc ich podziękowanie za udzieloną pomoc oraz wyjątkowe dbałość o ich dobro i zdrowie.

Ponadto szpital uczestniczy w ogólnopolskiej akcji i kampanii informacyjnej „Szpital Przyjazny Kangurom”, programie edukacyjnym „Wejdę do szpitala i co dalej? Damy Rade” oraz prowadził warsztaty „Bezpieczny Maluch”.

 

Więcej informacji na https://www.facebook.com/pg/Samodzielny-Publiczny-Zak%C5%82ad-Opieki-Zdrowotnej-w-Lubartowie-114997290149618/posts/

 

 

Foto SPZOZ Lubartów