Historia Pałacu Sanguszków

Starostwo Powiatowe w Lubartowie ubiega się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Ochrony Zabytków na konserwację i rewaloryzację Pałacu Sanguszków, w związku z tym, pragniemy, aby obiekt ten stał się interesujący turystycznie a przede wszystkim, aby pełnił rolę nośnika historii i tradycji. Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do podzielenia się urokami archiwalnych fotografii lub zapisów filmowych Pałacu Sanguszków, parku i innych zabytków z terenu Powiatu Lubartowskiego, które będzie można już niedługo podziwiać w Pałacu i jego otoczeniu.

 

Chcemy również, aby Państwo przekazali nam historię w różny sposób, np.: poprzez zapisanie lub nagranie opisu zdarzeń, relacji – faktów historycznych, które Państwo pamiętają. Niech będzie to wyraz troski i dbałość o tożsamość i dziedzictwo kulturowe naszego Regionu. Czas płynie i jeśli nie zadbamy o wspomnienia to kolejne pokolenia będą o nie uboższe.

 

Fakty historyczne zapisane w naszej pamięci prosimy przelać na papier lub inny nośnik i przekazać do muzeum lub Starostwa Powiatowego w Lubartowie, albo też przesłać elektronicznie na adres mailowy promocja[a]powiatlubartowski.pl, w tytule prosimy wpisać: Akcja Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego.

 

Przy okazji zapraszamy serdecznie na Wystawę Jubileuszową do Muzeum, która odbędzie się 17 października. Wtedy to mija 50 lat od momentu otwarcia Muzeum Regionalnego w Lubartowie.

 

Foto: Muzeum Ziemi Lubartowskiej