Przekazanie sprzętu komputerowego rodzinom zastępczym

We wtorek 13. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego (m.in. laptopów, drukarek, oprogramowania, słuchawek ...) oraz środków ochrony indywidualnej zakupionych jako realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID- 19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego w ramach organizacji zdalnego nauczania. Programem objęto 58 rodzin. Partnerami programu realizowanego przez PCPR w Lubartowie są Lubelski Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

 

W imieniu władz powiatu sprzęt został przekazany przez Ewę Zybałę – starostę, Jarosława Budkę - członka zarządu, Jerzego Piekarczyka - kierownika Wydziału Spraw Społecznych oraz Iwonę Maj - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w spotkaniu udział wzięli tylko przedstawiciele rodzin objętych programem.