Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obostrzenia dotyczące zgromadzeń, wprowadzone w związku z pandemią Covid 19, wymusiły na nas konieczność maksymalnego ograniczenia tegorocznych uroczystości. Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubartowskiego odbyły się one w bardzo okrojonym zakresie.

 

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Lucjan Mileszczyk - wicestarosta i Michał Rola – sekretarz powiatu, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterów poległych w walce o niepodległość w latach 1831 i 1963 oraz na grobie upamiętniającym powstańców z 1863 r. z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza na lubartowskim cmentarzu. Następnie udali się na teren Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie złożyli wieniec pod płytą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego.