Grafika - Jedenaście milionów dotacji

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662).

 

Powiat Lubartowski - Nazwa zadania: „Szpital wspólnym dobrem” - Inwestycja będzie obejmowała dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. oraz dostosowanie sterylizacji do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem - 3 000 000 zł.

 

Gmina Serniki - Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Nowa Wieś - 3 000 000.

 

Gmina Serniki - Przebudowa drogi gminnej nr 103559L Wólka Zabłocka – Nowa Wieś - 1 000 000 zł.

 

Miasto i gmina Ostrów Lubelski - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski - 1 800 000 zł.

 

Gmina Uścimów - Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej wsi” - 1 000 000 zł.

 

Miasto i gmina Kamionka - Budowa stadionu miejskiego w Kamionce - 1 200 000 zł.