Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z odbioru robót na odcinkach dróg powiatowych:

-nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km. Całkowita wartość: 539 955 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 269 977 zł;

-nr 1435 L na długości około 1,4 km. Całkowita wartość: 552 158 zł, dofinansowanie z gm. Jeziorzany w kwocie 276 079 zł;

-nr 1508 L na dł. około 1 km. Całkowita wartość: 448 476 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 224 238 zł.

Przeprowadzone remonty dróg powiatowych poprawią nie tylko komfort, ale również zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.

https://www.youtube.com/watch?v=3jZltsQ0FUg