W dniu 7.02 br. odbyła się wideokonferencja o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W której uczestniczyli przedstawiciele starostwa z sekretarzem Michałem Rolą, na czele, a także reprezentanci gmin z terenu powiatu lubartowskiego. Celem spotkania było przekazanie informacje na temat funduszu i ewentualnej możliwości finansowania, w jego ramach, zadań celowych.

 

W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych trwają prace nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji. Dokument ma wyznaczyć ramy dla procesu Sprawiedliwej Transformacji polskich regionów górniczych. IETU jest obecnie na etapie mapowania dużych projektów inwestycyjnych, wpisujących się w proces transformacji subregionów węglowych oraz zgodnych z celami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, powiązanych polityk krajowych i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Więcej informacji na stronie: https://ietu.pl/krajowy-plan-sprawiedliwej-transformacji.../