W lubartowskim starostwie odbyło się spotkanie członków zarządu powiatu z kierownictwem SPZOZ w Lubartowie. Udział w nim  wzięli: starosta Ewa Zybała, członkowie zarządu – Jarosław Budka i Ryszard Wójcik, sekretarz powiatu Michał Rola i przedstawiciele starostwa oraz p.o. dyrektora szpitala Mirosław Makarewicz, kierownictwo oraz ordynatorzy z SPZOZ.

 

Spotkanie rozpoczęto od omówienia kwestii stanu przygotowania epidemiologicznego placówki, wdrażania procedur bezpieczeństwa, prowadzenia punktu szczepień i punktu pobierania wymazów w kierunku covid 19 oraz zaopatrzenia w testy i środki ochrony.

Kolejnym punktem spotkania była informacja dyrektora, głównej księgowej i kadry kierowniczej o sytuacji ekonomicznej szpitala, stanie realizacji inwestycji, remontów i zakupu sprzętu, przygotowaniach do przetargów, restrukturyzacja i rozwoju placówki oraz realizacji wykonania kontraktu NFZ. Następnie ordynatorzy przedstawili swoją ocenę aktualnej sytuacji na poszczególnych oddziałach i w szpitalu,

W trakcie dyskusji starosta Ewa Zybała podkreśliła konieczności zachowania ciągłości leczenia w placówce oraz zapewnienia nieprzerwanego dostępu mieszkańcom powiatu do usług medycznych, przy odpowiednim zabezpieczeniu personelu medycznego.