Badanie osób podlegających obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską odbywa się w tym roku w nowej siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ulicy Słowackiego 7. Kwalifikacja Wojskowa rozpoczęła się 18 października i potrwa do 12 listopada.

Obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2002 r. Wezwania otrzymały również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kształcące się na kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych oraz mężczyźni z roczników starszych, którzy nie dopełnili obowiązku stawiennictwa w latach wcześniejszych.

Przypomnijmy, że celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego poborowych, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku oraz określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Andrzej Trojak ZKR