W trakcie zdalnej sesji Rady Powiatu ślubowanie, o poniższej treści, złożyła nowa radna, Wanda Abramek:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”

 

Pani Wanda urodziła się w Ostrówku Kolonii, w gminie Ostrówek. Pracowała w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ostrówku oraz w tamtejszym Urzędzie Gminy. Przez cały czas pracy zawodowej zajmowała się sprawami rolnictwa oraz zaopatrzenia emerytalnego rolników i ich rodzin.

Jest osobą zaangażowaną w działalność samorządową, sprawowała mandat radnej Rady Gminy w Ostrówku oraz funkcję członka zarządu gminy, a w latach 1999-2010 była radną Rady Powiatu w Lubartowie.