W sobotę 13 kwietnia w PMDK w Lubartowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Lubartowskiego.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przyjęto stanowisko z okazji jubileuszu. W czasie gali wręczono medale i podziękowania starostom, przewodniczącym Rady Powiatu, radnym powiatowym, a także dyrektorom jednostek powiatowych.

Zebrani goście wysłuchali utworów w wykonaniu utalentowanych wokalistek z PMDK w Lubartowie.

 

 

12 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyły się uroczyste obchody 550-lecia Województwa Lubelskiego. Podczas wydarzenia marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wyróżnili medalem pamiątkowym województwa lubelskiego 41 osób, które przyczyniły się do rozwoju regionu. Jednym z odznaczonych został starosta Tomasz Marzęda.

 

 

11 kwietnia w starostwie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy konkursu wyłonieni w eliminacjach gminnych musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych, postępowania w przypadku pożaru, umiejętności korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego oraz tradycji i historii ruchu strażackiego.

 

 

Podczas spotkania pod przewodnictwem starosty Tomasza Marzędy służby poinformowały o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego w 2023 roku. Potwierdzono gotowość służb, inspekcji i straży do działań podczas wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu oraz zaprezentowany został projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2024-2028”.

 

Zespół ds. nadzoru nad realizacją inwestycji "Budowy kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacji obiektów sportowych w zespole szkół nr 2 w Lubartowie" przeanalizował etapy prac w terenie. W trakcie wizyt omawiano założenia projektowe i zaprezentowano postępy prac. Dyskutowano nad pomysłami zmian mających na celu poprawę jakości wykonania oraz dostosowanie projektów do potrzeb społeczności lokalnej. Dyskusja koncentrowała się na znalezieniu optymalnych rozwiązań, które zagwarantują satysfakcję ze strony użytkowników oraz spełnienie najwyższych standardów jakościowych.