30 kwietnia 2024 roku zakończył się projekt bezpłatnej usługi transportowej door-to-door.

D2D

plakat d2d m wrzesien
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

 

Wartość projektu:  475 070,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  400 389,00 zł.

                                                                                                               

Drodzy Mieszkańcy,

Powiat Lubartowski,  informuje, że od dnia 1.03 2023 do 31.03.2024 roku w ramach trwałości projektu kontynuuje przewozy od drzwi do drzwi, czyli projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Powiecie Lubartowskim”.

                                                   

Korzystanie z usługi transportowej door-to-door w okresie trwałości projektu jest odpłatne

Kurs do 20 km - cena 10 zł

Kurs do 50 km - cena 20 zł

Kurs do 75 km - cena 25zł

Kurs do 100 km - cena 30 zł

 

Cel projektu:

Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Lubartowski usług indywidualnego transportu door-to-door.

 

Planowane efekty:

Zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie powiatu, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków

 • każdy kto ukończył 18 lat,
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność:
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach, posiada ograniczoną możliwość poruszania się, jest osobą w wieku emerytalnym;
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;
 • jest osobą głuchoniewidomą;
 • posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną.

 

Cel usługi musi odpowiadać przynajmniej jednemu z niżej wymienionych:

 1. Aktywizacja społeczna (zajęcia kulturalne, sportowe, integracyjne, rekreacyjne, krajoznawcze, możliwości załatwienia spraw urzędowych, inne),
 2. Cel zawodowy (szkolenia, kursy zawodowe, korzystanie z oferty PUP,  Instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową, inne),
 3. Cel edukacyjny (przejazdy związane m.in. ze wzrostem poziomu wykształcenia, dostosowaniem wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy),
 4. Cel zdrowotny (rehabilitacja zdrowotna, zaplanowane wizyty lekarskie, inne).

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła skorzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może Asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem:

 • przez formularze zgłoszeniowy dostępny w na stronie internetowej powiatlubartowski.pl
 • telefoniczne (tel. +48 669 42 00 20), w godzinach od 7.30 do 11.00;
 • osobiście w Budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
 • drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21 100 Lubartów w godzinach pracy Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Warunkiem jest złożenie oświadczenia uprawniającego do skorzystania z usługi transportowych door-to-door.

 

 

D2D