znaki strona www 

 

SCALANIA GRUNTÓW NA OBRĘBACH LUSZAWA, LAS WSI LUSZAWA, TYNIEC

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski”

Całkowita wartość operacji: 12 056 263,89 zł

Koszty kwalifikowalne operacji:  

7 671 400,00 zł – wysokość kosztów objęta refundacją ze środków EFRROW,

 4 384 863,89 zł – środki krajowe budżetu państwa.

Koszty niekwalifikowalne operacji: 0,00 zł

 

znaki strona www

 

 

 

 

SCALANIA GRUNTÓW ROLNYCH NA OBRĘBACH TARKAWICA, ŻURAWINIEC WIEŚ, ŻURAWINIEC KOLONIA

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie”

Całkowita wartość operacji: 16 834 046,89 zł

Koszty kwalifikowalne operacji:   

10 711 503,00 zł – wysokość kosztów objęta refundacją ze środków EFRROW,

 6 122 543,89 zł – środki krajowe budżetu państwa.

Koszty niekwalifikowalne operacji: 0,00 zł

 

znaki strona www

 

 

 

SCALANIA GRUNTÓW ROLNYCH  NA OBRĘBACH ANTONIÓWKA, CEGIELNIA, KAMIENOWOLA

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie”

Całkowita wartość operacji: 8 497 813,96 zł

Koszty kwalifikowalne operacji:

 4 536 410,00 zł – wysokość kosztów objęta refundacją ze środków EFRROW,

2 592 949,00 zł – środki krajowe budżetu państwa.

Koszty niekwalifikowalne operacji:

 1 368 454,96 zł – środki budżetu państwa.