.csm polski lad pasek

Nazwa zadania: „Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa”

Data otrzymania Wstępnej Promesy o dofinansowaniu: 12.10.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 2 128 550,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 999 750,00 zł

Nazwa zadania: „Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie”

Data otrzymania Promesy o dofinansowaniu: 26.02.2024 r.

Całkowita wartość inwestycji: 7 423 033,38 zł

Kwota dofinansowania: 6 643.498,84 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba – Talczyn

Data otrzymania Promesy o dofinansowaniu: 13.06.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 2 448 242,86 zł

Kwota dofinansowania: 1 999 200,00 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka - Kaznów) – etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) – etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)

Data otrzymania Promesy o dofinansowaniu: 13.02.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 16 472 433,28 zł

Kwota dofinansowania: 12 682 500,00 zł