ostrzezenie meteo

Nowoczesnym samochodem, z opiekunem lub asystentem, osoby potrzebujące wsparcia dojadą do lekarza lub urzędu. Starostwo Powiatowe w Lubartowie pomaga mieszkańcom. Od ponad dwóch lat mieszkańcy powiatu lubartowskiego mogą korzystać z usługi transportowej “door-to-door”.

Przewozy w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” działają od września 2021. Od tamtej pory cieszą się niesłabnącą popularnością. Do końca ubiegłego roku zrealizowano już 1925 przejazdów. Do marca 2023 roku, usługi dla mieszkańców powiatu, zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez PEFRON, były bezpłatne. Od drugiego kwartału roku ubiegłego korzystający z nich ponoszą częściową odpłatność (za kurs: do 20 km - 10 zł, do 50 km - 20 zł, do 75 km - 25 zł,  a do 100 km - 30 zł).

 Zakładanym celem realizacji projektu było zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie powiatu i ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej oraz zwiększenie aktywności zawodowej uczestników. Całkowita wartość projektu wynosi 4750 70,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to 400 389,00 zł.

 Do tej pory w ramach programu wykonano blisko dwa tysiące kursów. Najczęściej mieszkańcy powiatu korzystający z transportu jeździli do lekarza, urzędu lub w celach zawodowych. W ciągu tego okresu z przejazdu korzystały osoby jeżdżące indywidualnie oraz grupy. Transport odbywał się na terenie całego powiatu, ale osoby korzystające z tej usługi mogły pojechać także do Lublina.

„To ogromne wsparcie dla osób, które nie mogą same dojechać do Lubartowa aby pójść do lekarza czy urzędu, koszty przejazdu są niewielkie, a komfort ogromy. – mówi pani Jadwiga z gminy Kamionka – Kierowca przyjeżdża na umówioną godzinę i zawozi w ustalone miejsce. Niczym nie muszę się martwić. Wystarczy, że odpowiednio wcześniej zadzwonię i zgłoszę potrzebę przejazdu” – dodaje.

Osoby uprawnione mogą korzystać z przejazdu razem ze swoim opiekunem lub psem asystującym. Jeżeli ktoś nie ma takiego opiekuna, a potrzebuje pomocy może liczyć na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Co należy zrobić aby skorzystać z transportu indywidualnego door-to-door?

 1. Zgłosić potrzebę przejazdu na co najmniej 3 dni przed planowanym przejazdem.
 2. Wypełnić osobiście lub wraz z dyspozytorem formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe oraz miejsce wyjazdu i miejsce docelowe oraz cel podróży:
 • osobiście w Budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie Słowackiego 8, 21-100 Lubartów,
 • telefonicznie (tel. +48 669 42 00 20), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 11.00,
 • drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • przez formularz zgłoszeniowy dostępny w na stronie internetowej pl
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów w godzinach pracy Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

 

Kto może skorzystać z przejazdu?

Każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub inny równoważny dokument,
 • nie posiada orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia ma ograniczoną sprawność,
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach, posiada ograniczoną możliwość poruszania się, jest osobą w wieku emerytalnym; ma trudności w przemieszczaniu się,
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą,
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą,
 • jest osobą głucho-niewidomą,
 • posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną.

 

W jakim celu można skorzystać z usługi?

 

 • cel zawodowy (szkolenia, kursy zawodowe, korzystanie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy i innych instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową),
 • cel edukacyjny (przejazdy związane ze wzrostem poziomu wykształcenia lub uzupełnieniu wykształcenia),
 • aktywizacja społeczna (zajęcia kulturalne, sportowe, integracyjne, rekreacyjne, krajoznawcze, sprawy urzędowe),
 • cel zdrowotny (rehabilitacja, zaplanowane wizyty lekarskie, zaplanowane badania diagnostyczne).

Gdzie realizowana jest usługa door-to-door?

 • transport obejmuje teren całego powiatu lubartowskiego oraz dojazd do Lublina.

plakat D2D 13

 

img0367 623610202

 

img0357 814117717

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ma zaszczyt zaprosić na koncert charytatywny "Pastorałko nieś się biała" na rzecz Hospicjum Św. Anny w Lubartowie, który odbędzie się 21 stycznia o godz. 17:00 w sali widowiskowej PMDK. Na scenie wystąpią, wokaliści, zespoły wokalne i instrumentalne Dziecięcego i Młodzieżowego Studia Piosenki oraz zespoły taneczne i teatralne. Wydarzeniu będzie również towarzyszył kiermasz, na którym można nabyć prace plastyczne wychowanków PMDK i ceramikę Marcina Jabłońskiego Jab - Art.

 

PlakatPMDK

Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy na taką skalę zainicjował konkurs na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu. Na ten cel wyasygnowano środki w wysokości 6 milionów złotych. Otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Głównym celem konkursu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Pieniądze można uzyskać na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze naszego regionu – w tym na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem – oraz na wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP będą mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego i procedury przyznawania dotacji oraz zapoznają się z instrukcją wypełniania wniosku.

Termin spotkania w powiecie lubartowskim: 10 stycznia 2024 r. godz.13:00
Miejsce spotkania: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ul. Słowackiego 7, sala widowiskowa

 

1osp

 

2osp

 

3osp

 

4osp

 

5osp