Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ma zaszczyt zaprosić na koncert charytatywny "Pastorałko nieś się biała" na rzecz Hospicjum Św. Anny w Lubartowie, który odbędzie się 21 stycznia o godz. 17:00 w sali widowiskowej PMDK. Na scenie wystąpią, wokaliści, zespoły wokalne i instrumentalne Dziecięcego i Młodzieżowego Studia Piosenki oraz zespoły taneczne i teatralne. Wydarzeniu będzie również towarzyszył kiermasz, na którym można nabyć prace plastyczne wychowanków PMDK i ceramikę Marcina Jabłońskiego Jab - Art.

 

PlakatPMDK

Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy na taką skalę zainicjował konkurs na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu. Na ten cel wyasygnowano środki w wysokości 6 milionów złotych. Otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Głównym celem konkursu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Pieniądze można uzyskać na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze naszego regionu – w tym na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem – oraz na wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP będą mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego i procedury przyznawania dotacji oraz zapoznają się z instrukcją wypełniania wniosku.

Termin spotkania w powiecie lubartowskim: 10 stycznia 2024 r. godz.13:00
Miejsce spotkania: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ul. Słowackiego 7, sala widowiskowa

 

1osp

 

2osp

 

3osp

 

4osp

 

5osp

ostrzezenie meteo

grafika na www pop

 

Wzmagający się kryzys klimatyczny wywołuje coraz większe zaniepokojenie na całym globie. W odpowiedzi na te niepokojące tendencje, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, we współpracy z norweskim partnerem Newschool z Oslo, rozpoczyna kolejny etap innowacyjnego projektu "Logika Ekologii". Druga edycja tego przedsięwzięcia, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w Lubartowie,  stanowi ważny krok w edukacji oraz zaangażowaniu młodych ludzi w wyzwania związane z ochroną środowiska.

Zadaniem projektu "Logika ekologii" jest nie tylko zwiększenie świadomości dotyczącej problemów ekologicznych, lecz także rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wśród młodzieży. Poprzez serię lekcji, spotkań z lokalnymi decydentami oraz tworzenie konkretnych projektów adaptacyjnych, inicjatywa ta stawia sobie za cel wyrównanie ścieżek myślowych młodych ludzi do zrozumienia i aktywnego angażowania się w kwestie ekologiczne.

W trwającym semestrze przeprowadzane są lekcje dotyczące kwestii ekologicznych oraz spotkania z przedstawicielami samorządu. Ponadto, projekt zakłada stworzenie prototypowego planu adaptacyjnego lub mitygującego zmiany klimatu w regionie.

Celem "Logiki ekologii" jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia wśród młodzieży na temat rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska. Planowane zajęcia dotkną globalnych i lokalnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz wpływem codziennych decyzji na środowisko, nie tylko lokalnie, lecz także globalnie.

Spotkania z samorządowcami mają za zadanie zaznajomienie uczniów z lokalną polityką środowiskową, strategią adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz identyfikacją problemów środowiskowych w regionie.

Całość działań ma przygotować grunt pod stworzenie innowacyjnego projektu mającego na celu rozwiązanie lokalnych problemów środowiskowych. Wiedza zdobyta podczas zajęć ułatwi przygotowanie realnego projektu do wdrożenia w lokalnych warunkach.

Ważnym elementem projektu jest udział w lokalnej debacie, włączającej mieszkańców, samorządy i organizacje społeczne. Inicjatywa ma na celu aktywizację młodzieży do podejmowania działań obywatelskich na rzecz ochrony środowiska naturalnego, stanowiącego nasze najcenniejsze dobro.

Projekt „Logika ekologii” finansowana jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

"Logika ekologii" to nie tylko program edukacyjny, lecz również manifest zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie lepszej przyszłości dla planety. Krok po kroku, poprzez zdobytą wiedzę i inspirację, młodzi ludzie stają się ambasadorami zmian, wprowadzającymi nowe pomysły i rozwiązania, które mogą mieć realny wpływ na ochronę naszego środowiska.

Nasz projekt nie kończy się na salach lekcyjnych czy debatach samorządowych. To inicjatywa, która przekształca się w działanie społeczne, zrzeszające mieszkańców, decydentów i organizacje wokół wspólnego celu - dbania o naszą planetę. Poprzez propagowanie świadomych wyborów i rozwiązań ekologicznych, ma szansę na istotny wpływ na lokalne społeczności i otoczenie. To właśnie młodzi ludzie, wyposażeni w wiedzę, determinację i zrozumienie, stanowią nadzieję na lepsze jutro dla naszego środowiska.

Więcej informacji na: https://pcyf.org.pl/programy/realizowane/logika-ekologii/aktualnosci-2

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

W okresie okołoświątecznym składamy sobie nawzajem serdeczne życzenia.

28 grudnia w Sali Rycerskiej spotkali się członkowie zarządu powiatu, radni powiatowi, duchowni, samorządowcy, dyrektorzy jednostek, przedstawiciele służb i przedsiębiorcy aby wspólnie celebrować okres Świąt Bożego Narodzenia. Podczas uroczystości nie zabrakło wspólnej modlitwy, kolędowania, dzielenia się opłatkiem i życzeń.