W dniu 17 lutego, w godzinach porannych, odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie połączone z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w składzie poszerzonym o wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Obradom, w formule wideokonferencji, przewodniczyła starosta Ewa Zybała.

W trakcie obrad wysłuchano m.in. sprawozdań inspekcji sanitarnej oraz weterynaryjnej o sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej w naszym regionie. Głos w dyskusji zabierali radni, przedstawiciele służb, inspekcji, straży i jednostek powiatowych.

W dniu 16 lutego br. odbyło się spotkanie konsultacyjne – w formule online - dla jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, zorganizowane przez Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W lubartowskiej restauracji Stara Łaźnia, w dniu15 lutego br., odbyła się uroczystość 25-lecia Stowarzyszenia SIL, w którym udział wzięła starosta Ewa Zybała. Na jubileusz przybyli przedstawiciele samorządu, instytucji i stowarzyszeń, które współpracują ze stowarzyszeniem. Spotkanie uświetniły występy seniorów z Kierzkówki.

Chcemy pogratulować wam tego jubileuszu. Pracujecie dla wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy i zmagają się z różnymi problemami. Dziękujemy za wasz trud, wysiłek i za to, że jesteście - mówiła starosta Ewa Zybała.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie powstało w lutym 1997 roku. W 2007 roku otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Więcej o historii powstania SIL przeczytasz na stronie sil.lubartow.org.

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przekazał na ręce starosty Ewy Zybały wyróżnienie przyznane Powiatowi Lubartowskiemu dla zajęcie 8 miejsce w klasyfikacji powiatów Systemu Sportu Młodzieżowego w 2021 roku w województwie lubelskim.

Popołudniowa narada u Starosty Lubartowskiego dotycząca przedstawienia uwag do projektu drogi S19!

W naradzie uczestniczyli starosta Ewa Zybała, wicestarosta Lucjan Mileszczyk, członek zarządu Jarosław Budka, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie z dyr. Grzegorzem Jaworskim na czele, a także reprezentanci Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa oraz Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego.