Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmowanie wniosków.

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

- bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

- do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

- w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

- w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

- w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

- w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Źródło: www.zus.pl

Klub HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, informują o akcjach poboru krwi w 2023 roku.

 

1

23456

7

8

9

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych;

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;

 

Dotacje będą wypłacane w terminach:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Więcej informacji pod adresem:

Link

Dziś w Sali Rycerskiej Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem: Link

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu sesji Nr XL/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski za 2022 r.
 • Informacja o realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie w 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2023 r.
 • Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lubartowie za 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r. 
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.