Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu): powiaty: bialski(91), Biała Podlaska(91), biłgorajski(98), Chełm(93), chełmski(93),hrubieszowski(91), janowski(95), krasnostawski(93), kraśnicki(95), lubartowski(89),lubelski(93), Lublin(92), łęczyński(93), łukowski(90), opolski(92), parczewski(92), puławski(89),radzyński(90), rycki(89), świdnicki(91), tomaszowski(93), włodawski(93), zamojski(94),Zamość(94)

Ważność: od godz. 10:44 dnia 21.10.2021 do godz. 02:00 dnia 22.10.2021

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h,w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 10:44/21.10 do02:00/22.10.2021 prędkość do 55 km/h, porywy do 90 km/h, SW. Dotyczy powiatów: wszystkiepowiaty.

RSO: Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnymwietrze

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Dorota Pacocha

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Lubartowski Ewa Zybała przyznała nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów.

Zapraszamy

Uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Bialskiego,
Powiatu Chełmskiego,  Powiatu Lubartowskiego, Powiatu Łukowskiego, Powiatu Parczewskiego, Powiatu Ryckiego i Powiatu Włodawskiego

do udziału

w VIII REGIONALNEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM - BIAŁA PODLASKA 2021

  • Etap szkolny w dniu 18 października 2021 roku o godz. 10:00 w każdej ze szkół biorących udział w olimpiadzie w obrębie każdego powiatu.
  • Etap powiatowy w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w każdym z siedmiu powiatów.
  • Finał regionalny odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
    przy ul. Brzeskiej 41.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

Wiceminister finansów Piotr Patkowski i starosta Ewa Zybała ogłosili, w trakcie konferencji prasowej odbywającej się w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie, informację o przyznaniu dwóch dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa, na wsparcie zakupów inwestycyjnych dla lubartowskiego szpitala.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie od 01 lipca 2021r., realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VII)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.