Informujemy, że na dzień 16 marca 2022 r. na godz. 18.00 zwołana została nadzwyczajną XXXI sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Transmisja sesji odbędzie się za pośrednictwem strony: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.htm

W trakcie obrad Rada rozpatrzy projekty i podejmie uchwały w sprawach związanych z przyjęciem od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Rada obradować będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu w Lubartowie, rozpatrzył wniosek Mirosława Makarewicza o rezygnacji ze stanowiska p.o. dyrektora SP ZOZ w Lubartowie i odwołał go z zajmowanego stanowiska.

Następnie - zarząd - podjął uchwałę o powołaniu Mirosława Makarewicza, od dnia 16 marca, na stanowisko dyrektora szpitala, jako kandydata wskazanego przez "Komisję konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie".

Komisja była powołana przez Radę Powiatu w Lubartowie i obradowała pod przewodnictwem Tomasza Marzędy.

W szkole Woli Skromowskiej odbyło się spotkanie z Markiem Franczakiem, synem ostatniego Żołnierza Wyklętego podczas, którego odbyło się uroczyste, wręczenie Odznaczeń Państwowych "Pro Patria" dla członków Koła Historycznego AK w Firleju.

Starosta Ewa Zybała w asyście Andrzeja Sekuły kierownika Wydziału Oświaty i Sportu przekazała, w imieniu marszałka Jarosława Stawiarskiego, na ręce prezesa klubu MKS Lewart AGS Jerzego Jeduta wyróżnienie za zajecie 6 miejsca w województwie lubelskim w klasyfikacji klubowej systemu sportu młodzieżowego.

W dniu 9 marca 2022 roku w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie starosta Ewa Zybała wręczyła nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku.